usługi magazynowe

Chcąc sprostać różnorodnym potrzebom naszych Klientów oferujemy nową usługę magazynowania towarów wraz z placem przeładunkowym. Jest to podstawowy element przepływu produktów pomiędzy poszczególnymi ogniwami współczesnej gospodarki. Magazynowanie to ułożony w logiczną całość zbiór zadań realizowanych w łańcuchu dostaw – proces przyjmowania, składowania, przygotowania zamówień oraz wysyłki materiałów. W ramach każdego z wyżej wymienionych procesów wyróżniamy szereg operacji logistycznych, np. rozładunek, przeładunek z/do kontenerów/samochodów ciężarowych, składowanie, czy też segregowanie towaru. 

Posiadamy plac o powierzchni 3200 m2 i magazyn o powierzchni 216 m2. Atutem jest lokalizacja (ok. 7 km od gdyńskich portów) oraz własny transport drogowy (naczepy podkontenerowe, plandeki, coilmulde). Oferujemy szybką realizację prac przeładunkowych zarówno przy przeładunkach pośrednich, jaki i bezpośrednich. Plac przeładunkowy służy również do zadań realizowanych przy przyjmowaniu zleceń zmiany środka transportu (np. kontener-plandeka) oraz umieszczenia towaru w magazynie. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do przeładunków: wózek widłowy hyster 16 t, wózek widłowy clark 4 t, wózek kalmar do manipulacji kontenerami morskimi. Aby skutecznie realizować zadania dbamy o: odpowiednio dobrane wyposażenie techniczne (właściwy sprzęt do rodzaju towaru), profesjonalną organizację (system informacji, pełna dokumentacja, doradztwo), optymalizację ciągłości prac (wielkości dostaw, ich struktura, rozkład dostaw w czasie, sposób załadunku i wyładunku). Kluczową rolę w sprawnym przeprowadzeniu czynności ładunkowych odgrywa sprzęt, który dopasowujemy do: warunków załadunku (pomieszczenie otwarte lub zamknięte), charakterystyki towaru (jego kształtów i wymiarów), ewentualnej szkodliwości, wymagającej użycia specjalistycznych narzędzi.