.
spedycja morska – z nami to proste

poradnik dla klientów 

Kiedy towar jest zakupiony/sprzedany, gotowy do transportu i określana jego wielkość, zleć nam dalszą obsługę, a my zajmiemy się:
• pomocą w wyborze warunków dostawy wg Incoterms 2020,
• organizacją załadunku,
• pełną dokumentacją,
• ubezpieczeniem towaru,
• obsługą portową,
• odprawą celną,
• transportem drogowym/ dostawą do wskazanego punktu.

Podczas transportu będziemy z Wami/ ze Zleceniodawcą w stałym kontakcie oraz służymy pomocą i informacjami. Pierwszy krok, po zakupie/sprzedaży towaru, to ustalenie odpowiedzialności oraz podział kosztów pomiędzy nabywcą i sprzedawcą. Pomogą w tym reguły INCOTERMS (International Commercial Terms)­ zbiór 11 międzynarodowych zasad, stosowanych przy umowach kupna-sprzedaży towarów. Warunki regulują kwestie: ­ kosztów frachtu/przewoźnego, odprawy celnej, ubezpieczenia, ­ przejścia ryzyka w dostawie.

Aktualnie obowiązujące reguły INCOTERMS 2020 dzielą się na właściwe dla:

1. wszystkich środków i gałęzi transportu
• EXW EX WORKS (z zakładu)
• FCA FREE CARRIER (dostarczony do przewoźnika)
• CPT CARRIAGE PAID TO (przewóz opłacony do)
• CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (przewóz i ubezpieczenia opłacone do)
• DAP DELIVERED AT PLACE (dostarczone do miejsca)
• DPU DELIVERED AT PLACE UNLOADED (dostarczony do miejsca wyładowane)
• DDP DELIVERED DUTY PAID (dostarczony cło opłacone)

 2. transportu morskiego i wodnego śródlądowego
• FAS FREE ALONGSIDE SHIP (dostarczony wzdłuż burty statku)
• FOB FREE ON BOARD (dostarczony na statek)
• CFR COST AND FREIGHT (koszt i fracht)
• CIF COST INSURANCE FREIGHT (koszt ubezpieczenie fracht)

Należy pamiętać, że reguły INCOTERMS są swego rodzaju zwyczajami, nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego, a tym samym mogą być modyfikowane przez strony umowy.


Podstawowe skróty występujące w transporcie morskim
:

B/L [Bill of Lading] – konosament, morski list przewozowy wystawiany przez armatora i potwierdzający odbiór określonego ładunku na statek. Posiadacz tego dokumentu może w porcie docelowym odebrać ładunek.
THC [Terminal Handling Charges] – koszty portowe/terminalowe, związane z przeładunkiem kontenera w porcie, rozformowaniem, złożeniem towaru w magazynie oraz przeładunkiem na samochód. Koszy te występują w porcie kraju nadania, jak i przeznaczenia, zależne są od stawek obowiązujących w danym porcie/terminalu.
Dem/Det [Demurrage/Detention] – demurrage, to opłata portowa, naliczana po upływie czasu wolnego na podjęcie kontenera z portu; detention, to opłata obejmująca okres od dnia podjęcia do zdania pustego kontenera do portu. Długość okresu wolnego od demurrage i detention uzalezniona jest od ustaleń armatorów. Wynika z zapisu w taryfach armatorskich lub indywidualnych warunków umowy z armatorami.
ETA [Estimated Time of Arrival] – przewidywany termin wpłynięcia statku do portu.
ETD [Estimated Time of Departure] – przewidywany termin wypłynięcia statku z portu.
FCL [Full Container Load] – przesyłka pełnokontenerowa.
LCL [Less than Container Load] ­ przesyłka drobnicowa.
TT [Transit Time] – przewidywany czas transportu.
W/M [waga/miara = 1 cbm/1 t] – jednostka 1 metr sześcienny/1 tona, używana do obliczenia kosztu frachtu morskiego. Do wyliczeń wybiera się wartość większą.